Afslag til arealoverførsel

Publiceret 17-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 32a Vantore By, Vantore, Strandhus Alleen 10, 4880 Nysted til matr. nr. 32b Vantore By, Vantore, Strandhus Alleen 8, 4880 Nysted, i Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13869.

Afslag til arealoverførsel

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Sagsbehandler