Afslag på dispensation til opførelse af 10 m2 drivhus ved sommerhus

Publiceret 04-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 25y Jyllinge By, Jyllinge, Strandagervej 7, 4040 Jyllinge i Roskilde Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte drivhus.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16445.

Afslag på dispensation til opførelse af 10 m2 drivhus ved sommerhus

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Sagsbehandler