Afgørelser vedrørende arealoverførsler

Publiceret 03-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nr. 73, 114 og 1227, alle Vandling, Starup, Haderslev Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til arealoverførsel på 4233 kvm omkring regnvandsbassin og arealoverførsel af 123 kvm haveareal til matr. 1227. Se nærmere i redegørelsen neden for. Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til arealoverførsel af et areal på 234 kvm fra matr. 114 til 1227

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11425.

Afgørelser vedrørende arealoverførsler

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler