Afgørelser vedr. opsættelse af 2 informationsskilte

Publiceret 05-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3a, Venø By, Venø, Nørskovvej 15, 7600 Struer, i Struer Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af 1 informationsskilt. Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af 1 informationsskilt.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/03264.

Afgørelser vedr. opsættelse af 2 informationsskilte

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler