Afgørelse vedr. etablering af rækværk

Publiceret 25-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 5ef, Klint By, Højby, Klint Havnevej 11, 4500 Nykøbing Sj. i Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3 nr. 4, jf. § 15, til 2 bænke bag badebroen. Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af rækværk langs vejen.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/11288.

Afgørelse vedr. etablering af rækværk

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Sagsbehandler