Afgørelse vedr. arealoverførsel

Publiceret 16-05-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 8e og 8g, Alstrup Strandvej 13 og 15, 4840 Nørre Alslev i Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til ejendomsberigtigelse, for så vidt angår 1.256 m2 syd for matr.nr. 10f Alstrup By, Brarup mod kysten. Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til fastlæggelse af skel og matrikelændringer.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13406.

Afgørelse vedr. arealoverførsel

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Sagsbehandler