Tilladelse til stuehus, driftsbygning og biotopbygning

Publiceret 10-06-2022

Afgørelsen vedrører matr.1a, Egholm Hgd., Herritslev. Egholmvej 42, 4880 Nysted, Guldborgsund Kommune.

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til at genopføre stuehuet og driftsbygningen med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/18309.

Tilladelse til stuehus, driftsbygning og biotopbygning

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent