Tilladelse til placering og udformning af driftsbygninger

Publiceret 01-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 38a, Herslev By, Herslev, Bognæsvej 16, Herslev, 4000 Roskilde, i Lejre Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre nye driftsbygninger med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen. Tilladelsen er givet på vilkår, at de eksisterende driftsbygninger nedrives. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18615.

Tilladelse til placering og udformning af driftsbygninger

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler