Ny dispensation til legeplads

Publiceret 14-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 110a, Østerby By, Fejø, Dybvigvej 44, 4944 Fejø. Lolland1 Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/01507.

Ny dispensation til legeplads

 

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler