Ny dispensation til genopførsel af sommerhus

Publiceret 20-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3a, Strærup Bys Skovhaver, Haarby, Skovkrogen 21, 5683 Haarby i Assens Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11487.

Dispensation til genopførelse af sommerhus

 

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler