Dispensation til vinterbadefaciliteter

Publiceret 27-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 878, Aabenraa, Flensborgvej 34, 6200 Aabenraa, i Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 5, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/18207.

Dispensation til vinterbadefaciliteter

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler