Dispensation til udvidelse af sommerhus

Publiceret 22-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 32a, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum, Nr. Fjandvej 13, 6990 Ulfborg, i Holstebro Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til den ansøgte udvidelse af sommerhuset.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11104.

Dispensation til udvidelse af sommerhus

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent