Dispensation til udskiftning af vindue/dør samt udvendig isolering af sommerhus

Publiceret 08-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 12d Bovense By, Bovense - Kokhaven 40, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/17251.

Dispensation til udskiftning af vindue/dør samt udvendig isolering af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler