Dispensation til udskiftning af nedsivningsanlæg

Publiceret 24-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3e, Hjortdal By, Hjortdal, Telefondalen 63, 9690 Fjerritslev, i Jammerbugt Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/17837.

22/17837 Dispensation til udskiftning af nedsivningsanlæg.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler