Dispensation til to skorstene

Publiceret 20-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 654 Skodsbøl, Broager, Nybølnorvej 24, 6310 Broager. Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/17443.

Dispensation til to skorstene

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler