Dispensation til terrænændringer i forbindelse med naturprojekt på Dybsø

Publiceret 01-06-2022

Afgørelsen vedrører øen Dybsø - matr. nr. 2 Gavnø Hgd., Vejlø – Dybsø 1, 4570 Lundby i Næstved Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/06586.

Dispensation terrænændringer - Dybsø

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler