Dispensation til rundbuehal til traktor

Publiceret 13-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 155, Ærøskøbing, Ærøskøbing Markjorder, Dejrø 1, 5970 Ærøskøbing, Ærø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11291.

Dispensation til rundbuehal til traktor

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler