Dispensation til renovering/genopførsel og terrænregulering

Publiceret 22-06-2022

Afgørelsen vedrører matr. nr. 114b, Ebeltoft Markjorder, Ahlvej 4, 8400 Ebeltoft, Syddjurs Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og § 15a stk. 2, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15564.

Dispensation - genopførsel og terrænregulering

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler