Dispensation til pumpehus og nedgravning af ledning til fjernvarmeforsyning

Publiceret 30-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7e, Hov By, Sennels, Sennels Hede 2, 7700 Thisted, Thisted Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18847.

Dispensation - pumpehus og fjernvarmeforsyning

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler