Dispensation til opstilling af sauna i tilknytning til badebro

Publiceret 13-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 16bi, Bjerne By, Horne, Dyreborgvej 51, 5600 Faaborg, i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte sauna.

Dispensationen er givet på vilkår, at saunaen er offentlig tilgængelig.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/11857.

Dispensation til opstilling af sauna

 

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent