Dispensation til opstilling af gastank med hegn og fordamper ved teglværk

Publiceret 13-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 60n, Hobro Markjorder, Blåkildevej 19, 9500 Hobro, Mariagerfjord Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte gasanlæg. Anlægget skal nedtages, hvis brugen ophører. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19194.

Dispensation til opstilling af gastank med hegn og fordamper ved teglværk

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler