Dispensation til opstilling af 1 redningspost

Publiceret 30-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 60, Kettingskov, Asserballe, Nørre Kettingskov 15, 6440 Augustenborg, i Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19475.

Dispensation til opstilling af 1 redningspost

 

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler