Dispensation til opsætning af 4 informationsskilte og 6 piktogrampæle

Publiceret 17-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 17aq, 21pv, 21pq, 22au, 23l, 56au, 86di, 210, 7000m, Klakring By, Klakring, 7130 Juelsminde, i Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11801.

Dispensation til opsætning af 4 informationsskilte og 6 piktogrampæle

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler