Dispensation til opførelse af nyt sommerhus

Publiceret 17-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.1q, Tårup, Tårupgård Hgd, Pamhulevej 9, 8831 Løgstrup, Viborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at opføre sommerhuset som ansøgt.

Har du spørgmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/13381.

Dispensation til opførelse af nyt sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent