Dispensation til opførelse af nyt sommerhus og anneks til erstatning for 4 mindre

Publiceret 02-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 272 Barsmark, Løjt, Loddenhøjvej 194 - 200, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens 1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af nyt sommerhus på 120 m² og anneks på 30 m² som ansøgt. Dispensationen meddeles på vilkår, at eksisterende bebyggelse på ejendommen fjernes før opførelse af ny bebyggelse påbegyndes. Terræn må ikke reguleres ud over det, der er nødvendigt for opførelse af selve bebyggelsen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18997.

Dispensation til opførelse af nyt sommerhus og anneks til erstatning for 4 mindre

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler