Dispensation til opførelse af driftsbygninger

Publiceret 17-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 8e, Gauerslund By, Gauerslund, Trindhøjvej 99, 7080 Børkop, i Vejle Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til de ansøgte driftsbygninger, jf. redegørelsesafsnittet.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18871.

Dispensation til opførelse af driftsbygninger.

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent