Dispensation til opførelse af 15 m² strandskur samt 24 m² træ- terrasse

Publiceret 21-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.81ai Helsingør Markjorder, Søndre Strandvej 52C Helsingør. Helsingør Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21-10466.

Dispensation til strandskur og træ-terrasse.

 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent