Dispensation til nedsivningsanlæg ved nyt sommerhus

Publiceret 08-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.2fr Skuldbøl By, Hemmet, Grævlingevej 107 Hemmet. Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens 1 § 65b, stk., jf. § 15, til dæksler ved nyt nedgravet nedsivningsanlæg som ansøgt. Det forudsættes at terræn retableres til oprindelig tilstand efter anlægget er etableret. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19173.

Dispensation til nedsivningsanlæg ved nyt sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler