Dispensation til midlertidige terrænændringer for anlæggelse af trykledning

Publiceret 21-06-2022

Afgørelsen vedrører en række ejendomme i Frederikshavn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15416.

Dispensation til midlertidige terrænændringer for anlæggelse af trykledning

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler