Dispensation til landrepos ved badebro, Slagelse kommune

Publiceret 07-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1vg, Tårnborg Hgd., Korsør i Slagelse Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen, henvis da venligst til journalnummer 22/17735.

22/17735 Dispensation til landrepos ved badebro

Der er truffet selvstændig afgørelse om selve badebroen efter kystbeskyttelsesloven: https://kyst.dk/offentliggoerelser/soeterritoriet/2022/juni/tilladelse-til-badebro-med-indretninger-slagelse-kommune/

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler