Dispensation til Jyllinge Kultur- og Musikfestival 2022-2024

Publiceret 03-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3a, Jyllinge By, Jyllinge, Nordmarksvej 16, 4040 Jyllinge, i Roskilde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til afholdelse af Jylling Kultur- og Musikfestival i perioden 19.-21. august 2022. Desuden gives der med denne afgørelse dispensation til afholdelse af et tilsvarende arrangement med samme placering og omfang i 2023 og 2024. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18988.

Dispensation til Jyllinge Kultur- og Musikfestival 2022-2024

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler