Dispensation til isætning af seks fredningsvinduer samt to terrassedøre i eksisterende bolig

Publiceret 29-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1a, Illum Ø, Svanninge, Illumø 1, 5642 Millinge, i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 til to terrassedøre samt efter 65b, stk. 3, nr. 10, jf. § 15, til seks tagvinduer. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19668.

Dispensation til isætning af seks fredningsvinduer samt to terrassedøre i eksisterende bolig

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler