Dispensation til indretning af beboelse på 1. sal til

Publiceret 20-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.33b Vestermarie - Søndre Landevej 80, Vestermarie, 3720 Aakirkeby, Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19102.

Dispensation til indretning af beboelse på 1. sal til

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler