Dispensation til genopførelse og udvidelse af sommerhus

Publiceret 27-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 56l, Karrebæk By, Karrebæk, Vesterhavevej 189, 4736 Karrebæksminde, i Næstved Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 til genopførelse af sommerhus herunder udvidelse af fodaftryk til modernisering af isolering og øget sokkelkote samt efter § 65b, stk. 3 nr. 3 til udvidelse af bad og toilet, jf. § 15, til det ansøgte sommerhus. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04805.

Dispensation til genopførelse og udvidelse af sommerhus

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler