Dispensation til genopførelse og udvidelse af anneks

Publiceret 02-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 8e, Ø. Bisholt By, Glud, Bisholtvej 21, 7130 Juelsminde, i Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 samt stk. 3 nr. 3, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14754.

Dispensation til genopførelse og udvidelse af anneks

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler