Dispensation til genopførelse af sommerhus og garage

Publiceret 24-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 29b Ø. Åby By, Skårup, Skårupøre Strandvej 72, 5881 Skårup, Svendborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/12090

21/12090 Dispensation til genopførelse af sommerhus og garage.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler