Dispensation til genopførelse af sommerhus med terrasse

Publiceret 29-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 4u, Ålbæk, Råbjerg, Edderfuglevej 12, 9982 Ålbæk, Frederikshavn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14391.

Dispensation til genopførelse af sommerhus med terrasse

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler