Dispensation til genopførelse af fiskerhus

Publiceret 27-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen på matr.23a, Gauerslund By, Gauerslund, Trindhøjvej 99, 7080 Børkop, Vejle Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19584.

Dispensation til genopførelse af fiskerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent