Dispensation til flagstang, indhegnet affaldsstation og placering af 3 affaldscontainere

Publiceret 28-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 26ur Kerteminde Markjorder, Sydstranden, i Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09496.

Dispensation til flagstang, indhegnet affaldsstation og placering af 3 affaldscontainere

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Sagsbehandler