Dispensation til etablering af sø

Publiceret 07-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.1a, Bogø, Kappel, Bogøvej 10, 4900 Nakskov, Lolland Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til anlæg af søen på nedennævnte vilkår:

 

1. Vandhullet skal anlægges, så den passer naturligt ind i det omgivende landskab.

2. Vandhullet skal udgraves med jævnt skrånende bredder med en hældning ikke stejlere end 1:5.

3. Der må ikke anlægges jordvolde eller øer, og vandhullet må ikke være dybere end 1,5 meter.

 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/19098.

Dispensation til etablering af sø

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent