Dispensation til etablering af 5 spange, en trappe samt flytning af shelters

Publiceret 15-06-2022

Afgørelsen vedrører Bollerstien mellem Horsens og Fiskerhuset nordvest for Boller Slot inden for strandbeskyttelseslinjen på matr.9a, Sejet By, Uth, m.fl. 8700 Horsens. Horsens Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af spange, trappe samt flytning af skelters som ansøgt.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/15022.

Dispensation til 5 spange, en trappe, samt flytning af shelters

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent