Dispensation til etablering af 1 dæksel i forbindelse med etablering af spildevandsanlæg

Publiceret 27-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2a, Roneklint By, Jungshoved, Æblevej 2, 4720 Præstø, i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19007.

Dispensation til etablering af 1 dæksel i forbindelse med etablering af spildevandsanlæg

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler