Dispensation til Endure Trail 2022, 2023 og 2024

Publiceret 07-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 34a, Bjergene, Fårevejle, Vindekilde Strandvej 21B, 4540 Fårevejle, Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at afholde løbet i 2022, 2023 og 2024 med en opstilling og tidsramme som angivet i redegørelsen neden for. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19001.

Dispensation til Endure Trail 2022, 2023 og 2024

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler