Dispensation til bolig

Publiceret 27-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.14c Gauerslund By, Gauerslund, Gauerslund Skovvej 118, 7080 Børkop, Vejle Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af ny bolig med garage og terrasser som ansøgt.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/12924.

Dispensation til bolig

 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent