Dispensation til at afholde musikfestival i 2022

Publiceret 10-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 98 Hundested By, Torup, Strandvejen 30, 3390 Hundested i Halsnæs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18844.

Afgørelse Dispensation til at afholde musikfestival i 2022

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Sagsbehandler