Dispensation til arealoverførsel

Publiceret 23-06-2022

Afgørelsen vedrører arealoverførsel fra matr. 48nh (Koglestien 19) til matr. nr. 48hu (Koglestien 17) og 48ng (Hægvej 18), alle Skæring By, Egå, Aarhus Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til 20/04437.

Dispensation til arealoverførsel.

 

Yderligere information:

Morten Heinemann

Sagsbehandler