Dispensation til anlæg af P-plads samt ændret anvendelse af bolig til børnehave

Publiceret 08-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 1a, Egebæksvang Skov, Egebæksvang, Strandvejen 338b, 3060 Espergærde, Helsingør Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til ændret anvendelse af boligen til skovbørnehave samt til etablering af 10-12 parkeringspladser samt en vendeplads for biler på det i redegørelsen viste areal. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19171.

Dispensation til anlæg af P-plads samt ændret anvendelse af bolig til børnehave

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler