Dispensation til afholdelse af Vejrhøj Familie Trail 2023-2025

Publiceret 10-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 34a, Bjergene, Fårevejle, Vindekilde Strandvej 218, 4540 Fårevejle, i Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19237.

Dispensation til afholdelse af Vejrhøj Familie Trail 2023-2025

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler