Dispensation til ændring af tagdækning, taghældning samt kviste

Publiceret 01-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 25, Ommel, Marstal, Vesterskovsvej 30, 5970 Ærøskøbing, i Ærø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at ændre tag samt form på kviste, som ansøgt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09444.

Dispensation til ændring af tagdækning, taghældning samt kviste

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler