Dispensation til ændret anvendelse af udhus til gårdbutik samt mindre facadeændringer mv.

Publiceret 20-06-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.3f, Egholm By, Vesterkær, Egholm 17, 9000 Aalborg, Aalborg Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 65 b, stk. 1, jf. §15, til ændret anvendelse af del af udhus til gårdbutik mv., mindre facadeændringer samt begrænset skiltning mv. som ansøgt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10941.

Dispensation til ændret anvendelse af udhus til gårdbutik samt mindre facadeændringer mv.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler